Asistenti u nastavi prvi put su sa radom počeli preko našeg Udruženja 2008. godine