Druženje predstavnika firme Coca-Cola Hellenic sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama