Sređivanje dvorišta sa studentima Fakulteta političkih nauka