Iznajmljujemo prostor od 150m2. Adekvatno opremljen za boravak i pružanje usluga djeci i mladima sa smetnjama u razvoju. U sklopu prostora je dnevni boravak, sa svim potrebnim didaktičkim materijalom. Djeci koja dolaze u Udruženje, kroz individualni i grupni rad, pomažemo u učenju, izradi domaćih zadataka i savladavanju osnovnih životnih potreba.