Back to Top
 
Zabrinjavajuće su posljedice Kovida 19 koje je sprovelo je Nevladino Udruženje Staze iz Podgorice rekla je Marija Boljević za Radio Crne Gore
 
Tri personalna asistenta su angažovana za pomoć đeci sa smetnjama, na period od 4 mjeseca. Marija Boljević je za Radio Crne Gore govorila o...
 
Epidemija kovid-a je negativno uticala na sve, a porodice sa đecom sa smetnjama dobiće podršku preko organizacije Staze o čemu je za Radio...
 
U Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Staze iz Podgorice polovina zapošljenih su osobe sa invaliditetom. Kratko su neki...
 
Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Staze iz Podgorice može se istaći ne samo po aktivnostima nego po unutrašnjem...
 
Dokumentarni film Ne odustaj, nastavi. Produkcija NVU Staze, 13.09.2017. Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“...
 
Zračak nade. Pljevaljska hronika, 23.09.2016
 
Prilog o projektu Ispod linije o NVU Staze. Emitovano na TVCG, 7.05.2013