Back to Top

Zračak nade. Pljevaljska hronika, 23.09.2016

Related Videos

 
Dokumentarni film Ne odustaj, nastavi. Produkcija NVU Staze, 13.09.2017. Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Staze“...
 
Prilog o projektu Ispod linije o NVU Staze. Emitovano na TVCG, 7.05.2013
 
Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Staze iz Podgorice može se istaći ne samo po aktivnostima nego po unutrašnjem...
 
U Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Staze iz Podgorice polovina zapošljenih su osobe sa invaliditetom. Kratko su neki...
 
Epidemija kovid-a je negativno uticala na sve, a porodice sa đecom sa smetnjama dobiće podršku preko organizacije Staze o čemu je za Radio...