Back to Top

Volonterski servis

 

Program je finansijski podržao Fond za aktivno građanstvo, Skan fonds(a) i USAID ORT - Amerika.

Cilj: Povećanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju Glavnog grada Podgorice uključivanjem volontera za druženje sa njima.

Aktivnosti:

  • Regrutovanje i edukacija volontera
  • Uparivanje volontera i djece korisnika projekta
  • Pojedinačna druženja volontera i djece
  • Grupna druženja
  • Zajedničke žurke sa djecom i volonterima Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama iz Podgorice
  • Izleti volontera, djece, njihovih roditelja i zaposlenih u Udruženju
  • Volontiranje I druženje sa djecom u produženom boravku

Projektom su obezbijeđena sredstva za pokrivanje troškova prevoza kao i troškova koji se odnose na posjete kafićima, sportskim dešavanjima, kulturnim događajima (kino, pozorište, izložba i sl.).

Rezultati:

  • Povećani kapaciteti Udruženja za uspostavljanje kontinuiranog rada volonterskog servisa
  • Projekat doprinosi povećanju svijesti šire zajednice o značaju volonterizma, naročito kod mladih
  • Projekat utice na smanjenje predrasuda prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i povećavaju nivo njihove uključenosti u aktivan život zajednici.

Trening volontera

Trening volontera

Pošumljavanje

Pošumljavanje

ORT projekat

ORT projekat