Back to Top

Asistenti u nastavi

 

Asistenti učeniku u nastavi za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koja se školuju u redovnim školama po inkluzivnom modelu

Program se finasira preko programa Javnih radova Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biro rada Podgorica

Cilj: Obezbjeđivanje adekvatne podrške obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u redovnim obrazovnim ustanovam

Evaluacijom ovog programa utvrđeni su pozitivni uticaji za:

Za dijete/učenika:

  • Učenik ima veće postignuće u obrazovnom smislu
  • Brže sa socijalizuje i od svojih vršnjaka preuzima modele ponašanja, djetetovi potencijali su bolje prepoznati i kanalisani u pravcu njegovog razvoja
  • Dijete je u sigurnijem okruženju i bolje je prihvaćeno od svojih vršnjaka

Za roditelje učenika:

  • Mogu da se posvete svom poslu i svojim obavezama
  • Roditelj ima bolju sliku o djetetovom ponašanju i postignuću u školi
  • Rasterećenje od brige za vrijeme koje njegovo dijete provodi u školi

Za ZZZ CG, tj. Biro rada Podgorica

  • Zapošljavanje osoba koje su već neko vrijeme na evidenciji nezaposlenih lica
  • Veća je mogućnost da asistenti u nastavi dobiju trajno zaposlenje u školama u kojima pružaju asistenciju nekome od djece

Za škole:

  • Nastavnik može adekvatno posvetiti svoj djeci u razredu
  • Asistent sarađuje sa pedagoško - psihološkom službom i u prilici je da dostavi relevantne podatke o djetetu jer provodi najviše vremena sa njim, ovi podaci služe pedagoško – psihološkoj službi za kvalitetniju izradu IROP-a pa se on zahvaljujući asistentu u nastavi bolje sprovodi

Crna Gora dobija kadar koji će edukacijom i praktičnim iskustvom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju postati resurs koji trenutno nedostaje vaspitno-obrazovnom sistemu.