Back to Top

O nama

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze'' osnovano je decembra 2001. godine. Inicijatori osnivanja Udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i građani koji žele aktivno da učestvuju u kreiranju i poboljšanju politike i prakse koja obezbjeđuje djeci i omladini sa smetnjama u razvoju život bez diskriminacije i potpuno učešće u životu zajednice.

Roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju su njihovi legitimni predstavnici i pokretači različitih aktivnosti koje doprinose njihovom uključivanju u sve sfere društvenog života. Njihova prava i kvalitet života odgovornost su svih nas, a ne samo državnih institucija.
Članovi NVU ,,Staze'' su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju koji učlanjenjem stiču pravo da njihova djeca budu korisnici usluga ovog Udruženja. U svom dosadašnjem radu Udruženje je dalo veliki doprinos promovisanju i utemeljenju inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori. Projekte NVU ,,Staze'' su podržali mnogi međunarodni i domaći donatori kao što su: UNDP, Open Society Institute (SOROS), Save the children UK, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fond za aktivno građanstvo (FAKT), Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF), Scan Fonds, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Skupštine Crne Gore), USAID/ORT, Coca Cola Hellenic, Glavni grad – Podgorica (Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama), Evropska unija. Stalne aktivnosti Udruženja se odvijaju u zakupljenom prostoru od 100 m² u kojem su pored kancelarijskog prostora opremljeni dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, logopedsko - psihološki kabinet kao i senzorna soba. Udruženje je jedno od osnivača i članica Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore - NARDOS CG.

Vizija

Crna Gora društvo bez diskriminacije.

Misija

Misija NVU ,,Staze'' je pružanje i unapređivanje servisa podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u oblasti vaspitanja, obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva kao i rad na njihovom uključivanju u sve sfere crnogorskog društva.

Vrijednosti udruženja

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,STAZE'' - Podgorica se rukovodi sljedećim vrijednostima za ostvarenje svoje vizije i misije:

 • Transparentnost
 • Nediskriminacija
 • Parcipativnost
 • Partnerstvo
 • Odgovorno rukovođenje
 • Otvorenost
 • Inovativnost (uvođenje novih servisa)
 • Javnost
 • Posvećenost
 • Timski rad
 • Uvažavanje različitosti

Ciljevi udruženja

 • podizanje nivoa svijesti i kulture koji će biti tolerantni prema različitosti
 • povećanje svijesti o potrebama djece i omladine sa smetnjama u razvoju razvijanjem volonterskog servisa, informisanjem i regrutacijom vršnjaka za druženje i zabavu sa njima
 • uticanje na stvaranje zakonske regulative u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja koja će obezbijediti jednake mogućnosti za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
 • promovisanje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovu potpunu integraciju u društvo
 • podržavanje razvoja socijalnih servisa za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju na svim nivoima
 • obezbjeđivanje adekvatne podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju za aktivno učešće u sve sfere crnogorskog društva
 • promovisanje i podržavanje inkluzivnog obrazovanja kao najboljeg modela obrazovanja djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama
 • promovisanje i podržavanje učešća djece i omladine u samozastupanju i ostvarivanju njihovih prava
 • uticanje na smanjenje svih oblika diskriminacije i siromaštva koje ugrožavaju život djece i omladine

Osnivač Udruženja bila je pokojna Anka Đurišić koja je svojim radom i zalaganjem dala veliki doprinos unaprjeđenju inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori i kvalitetu života djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

 

pokojna Anka Đurišić
Anka Đurišić (1958. - 2018.)

Predsjednik NVU “Staze” je Milenko Đurišić.

 

predsjednik Milenko Đurišić
Milenko Đurišić