Predstavili smo se izložbom radova naše radionice za izradu jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, 25. juna 2021. Izradila su ih lica sa invaliditetom angažovana na projektu “Socijalna uključenost lica sa invaliditetom i njihovo zapošljavanje” podržanom kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva, u okviru Projekta „SOCIETIES 2 - Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“. Finansira Evropska unija, podržan i od Caritas-a Crna Gora. Hvala Sekretarijatu za komunalne poslove što nam je ustupio prostor na Trgu nezavisnosti.